Оцінка ефективності персоналу

Система дозволяє постійно й ефективно відслідковувати роботу персоналу, кожного співробітника, виділяти найбільш перспективних і знаходити найменш ефективних співробітників. На підставі результатів оцінки персоналу використання Система дозволить також проаналізувати відсутні компетенції для розробки відповідних програм навчання для окремих груп співробітників.
Система істотно полегшує формування кадрового резерву за рахунок функції порівняння компетенцій посад і компетенцій кандидатів на посаду, так само як і при підборі кандидатів на посаду.

Систему «Оцінка ефективності персоналу» розроблено на основі чотирьох постулатів:

  • Співробітники є не просто одним з ресурсів організації, а й основним фактором досягнення стратегічних цілей на підставі компетенцій, якими вони володіють, і ступеня їх використання;
  • Набір компетенцій є єдиною підставою для прийняття на посаду, призначення винагороди та компенсаційного пакета, включення до програми навчання, розвитку, кадрового та професійного резерву, а в поєднанні з виконанням виробничих цілей - для переміщення, звільнення, просування, заохочення і покарання;
  • Оцінки персоналу проводиться на підставі виконання виробничих цілей (оцінка діяльності) і набору компетенцій, що дозволяють цю діяльність ефективно виконувати (оцінка компетенцій);
  • Управління по цілях організації може відбуватися тільки шляхом транслювання цілей до рівня окремого співробітника, а постановка цілей співробітникові може відбуватися тільки на підставі наявності у нього набору певних компетенцій, які дозволять досягти цієї мети. При цьому співробітник повинен отримувати регулярно зворотний зв'язок від керівника у вигляді заохочення позитивних результатів руху до мети та її досягнення і відповідної винагороди (преміювання, комісійних виплат, бонусів).

«Оцінка ефективності персоналу» надає такі основні можливості:

  • Управління за цілями
  • Управління за компетенціями
  • Формування і розрахунок компенсаційної моделі
  • Інтеграція зі сторонніми системами

«Оцінка ефективності персоналу» дозволяє описати цілі кожного співробітника організації і проводити оцінку досягнення цілей з певною періодичністю. Результати оцінки відображаються через функцію «Оцінка». Підтримується ув'язування цілей всієї організації із цілями кожного департаменту і цілей департаменту з цілями кожного співробітника цього департаменту.

Реалізована можливість опису профілів посад і відповідності їм компетенцій та кваліфікацій співробітників. Для посади рівень кожної компетенції задається в залежності від специфіки цієї посади і цілей, що стоять перед конкретним департаментом.

08132, Київська обл., м. Вишневе, вул. Вітянська 2, оф. 7

  • Email: info@softline.org.ua

 

Приймальна:

м. Київ, вул. Василя Стуса 35/37

  • Phone: +38 (044) 323 00 80
Компанія Софтлайн ІТ — розробник інформаційних систем, софту на замовлення, системний інтегратор, постачальник телекомунікаційного обладнання, а також провідний постачальник якісних IT-рішень і бізнес-систем на ринку інформаційних технологій.